کسب عنوان واحد اشتغال آفرین

در گردهمائی فعالان انجمن پلیمر استان اصفهان، بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان در سال 1401 برگزیده شد و افتخاری دیگر برای گروه بسپار شیمی سپیدان بدست آمد .

هفتمین گردهمائی اعضای فعال انجمن پلیمر استان اصفهان چهارشنبه 14 دیماه سال جاری در سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار گردید.
در این همایش که با حضور مسئولان صنعت پلیمر و رییس اتاق بازرگانی اصفهان برپا بود، پس از ارزیابی های انجام شده گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان واحد اشتغال آفرین صنعت پلیمر استان اصفهان برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.