تجلیل از پیشکسوتان در انجمن کامپاند و مستربچ

تجلیل از پیشکسوتان در انجمن کامپاند و مستربچ

حضور مدیر عامل گروه بسپار شیمی سپیدان در مراسم تقدیر از اساتید پیشکسوت پلیمر ایران در هیات مدیره انجمن کامپاند و مستربچ، سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱