بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه گروه بسپار شیمی سپیدان

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در حاشیه افتتاح نمایشگاه دائمی فناوران، شرکت های منتخب مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دکتر محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه 24 بهمن سال جاری از غرفه گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید نمود و با توانمندیهای این گروه دانش بنیان آشنا شد.ایشان ضمن خرسندی از حضور در این نمایشگاه و بازدید از غرفه های مختلف عنوان داشت در سال جدید بودجه حمایت از شرکت های دانش بنیان بیش از پیش خواهد بود.زارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در حاشیه افتتاح نمایشگاه دائمی فناوران، شرکت های منتخب مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دکتر محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه 24 بهمن سال جاری از غرفه گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید نمود و با توانمندیهای این گروه دانش بنیان آشنا شد.ایشان ضمن خرسندی از حضور در این نمایشگاه و بازدید از غرفه های مختلف عنوان داشت در سال جدید بودجه حمایت از شرکت های دانش بنیان بیش از پیش خواهد بود.

 

لینک خبر در سایت مرجع