بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان

بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان از مجموعه بسپار شیمی

سید مجتبی ارشاد مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان به همراه معاونین و مدیران این اداره کل از گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه دانش بنیان عنوان داشت: مجموعه‌های با پتانسیل جوانی همچون بسپار شیمی سپیدان می تواند موجب تزریق امید در جامعه و افزایش انگیزه شغلی شود.
وی ادامه داد: کلید رشد کشور در دستان مجموعه‌هایی همچون بسپار شیمی است و امیدواریم که در این مسیر بتوانند همواره پیشران بوده و بمانند.
همچنین در این بازدید دکتر محمد کریمیان رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان اضافه کرد: بسپار شیمی سپیدان با ایجاد مرکز تحقیقات در دانشگاه صنعتی اصفهان سعی کرده است با ایجاد فضای علمی تحقیقاتی پیشرفته از مهاجرت نخبگان کشور به خصوص در زمینه نساجی، شیمی و پلیمر جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: مکانیسم تولید در گروه بسپار شیمی سپیدان مبتنی بر یک منطقه نیست و سعی دارد در کل کشور این مهم را رقم بزند و در کنار تولید، نوآوری و تکنولوژی را نیز در سطح کشور جاری سازد.

لینک خبر در سایت مرجع