اخذ 9 پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط گروه بسپار شیمی سپیدان

موفقیتی دیگر در گروه بسپار شیمی سپیدان گروه بسپار شیمی سپیدان موفق به دریافت 9 پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزه تولید کامپاند و مستربچ های مورد مصرف در صنایع غذایی و آشامیدنی گردید.

لینک خبر در سایت